Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tại sao cung cấp điện cùng với đèn của các cùng một quyền lực Cup (vonfram dây tóc) không thắp sáng?

May 07, 2015

Đèn Cup dưới sức đề kháng lạnh là rất nhỏ, ánh sáng cúp điện áp xếp được áp dụng, những khoảnh khắc trước khi ánh sáng phải mất rất nhiều bắt đầu hiện tại. Khi đèn được thắp sáng sau khi nhiệt độ tăng, tăng sức đề kháng đáng kể, hiện nay xuống hiện tại tốt Cup. Do chúng tôi sản phẩm với chức năng bảo vệ hạn chế hiện tại, thực tế hiện nay vượt quá sản lượng đánh giá cao hiện tại bảo vệ tính năng sẽ xuất hiện. Vì vậy trong những giây phút trước khi đèn Cúp ánh sáng tính thanh khoản hiện nay vượt quá suất của việc cung cấp điện là ánh sáng ở phía trước của chiếc cúp điện đầu ra của việc cung cấp điện), cung cấp năng lượng không được thắp sáng đèn được bảo vệ.