Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Khi sử dụng một điện liên tục hiện tại cung cấp cho LED Đèn nhóm những gì loại yêu cầu?

May 07, 2015

Dòng chảy liên tục sức mạnh của hiện tại đầu ra phải và đèn LED hỗ trợ số chiều thượng và phù hợp với, hỗ trợ đường của LED số có thể trong phạm vi điện áp đầu ra cho tăng hoặc giảm, như: dòng chảy liên tục sức mạnh của đầu ra hiện tại ở 700mA, điện áp đầu ra 2.5V ~ 12V; Đèn LED mỗi điều chi nhánh công việc hiện tại cho 350mA, duy nhất LED Đèn làm việc điện áp cho 3.2, do đó, LED hỗ trợ số 2 đường bộ, đường của LED Đèn số hỗ trợ cho 1 ~ 4 một phạm vi trong tăng hoặc giảm.


Là tốt nhất để lái xe đèn LED đơn, nếu lái xe theo cách của bạn tất cả các cách mở và các dòng sẽ được thêm vào các nhánh khác, dẫn đầu trong hiện tại, ngọn đèn LED. Để tránh vấn đề này, thêm một mạch cân bằng đèn LED, chẳng hạn như: một LED đốt cháy hết, tự động ngắn mạch bỏ qua thành phần cho khác LED hoạt động tốt.