Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Đèn LED với cung cấp năng lượng được sử dụng trong các dự án

May 07, 2015

1, những gì là hằng số điện áp điện

Điện áp đầu vào trong phạm vi được chỉ định, khi tải tại dãy đánh giá cao, điện áp đầu ra vẫn không đổi.


2, những gì là việc cung cấp điện liên tục hiện tại

Điện áp đầu vào trong phạm vi được chỉ định, hiện tại đầu ra là hằng số, và điện áp đầu ra như là kích thước tải khác nhau trong một phạm vi nhất định.


3, theo những gì tiết một nguồn cung cấp điện áp, sự lựa chọn theo các điều kiện của nguồn cung cấp điện liên tục hiện tại?

Một, sử dụng ở một nơi thường trú để sử dụng một điện áp không đổi và liên tục cung cấp năng lượng hiện nay, độ sáng tương đối tính đồng nhất lệ cung cấp năng lượng với liên tục cung cấp điện áp hiện tại với kết quả tốt.

B, sử dụng gradient, và quét các trang web, sử dụng tốt hơn nguồn điện điện áp không đổi.