Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Làm thế nào để loại bỏ những tác động điện áp nổi việc cung cấp điện cho bộ điều khiển?

May 07, 2015

Trong khi tại nơi làm việc, điện áp AC đầu vào gây ra thiết bị đầu cuối sản lượng của việc cung cấp điện, vì vậy điện áp DC đầu ra của nguồn cung cấp có chứa các thành phần Luân phiên của điện áp, điện áp AC được gọi là nổi điện áp, còn được gọi là gây ra điện áp. Một số điện áp nổi cung cấp càng nhiều càng nhiều hơn nhiều hơn 100 volt, hay như vậy, sự nhầm lẫn hoặc thậm chí thiệt hại chương trình chip bộ điều khiển.