Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Xây dựng nên chú ý đến ánh sáng cuộc tấn công tai nạn và mạnh mẽ sét?

May 07, 2015

Giữa đám mây và các đám mây của xả trong hiện tượng tự nhiên được gọi là tiếng sấm trong không khí, nước giữa những đám mây và trái đất được gọi là thả mìn. Thực hành đã chứng minh rằng các tiện ích điện, xây dựng công nghiệp và dân dụng thường gây ra thiệt hại rơi vào tôi. Nghiêm trọng hơn nặng hơn do đô thị hóa nhanh chóng, ô nhiễm môi trường, sét trong mưa xuất hiện với sự gia tăng tần số, số lượng lần một đêm khi có sấm sét và sét có thể tiếp cận với hàng nghìn lần. Lightning strikes tăng số của số lượng các thiết bị điện của bị tấn công bằng sét cũng có thể làm tăng.