Trang chủ > Kiến thức ngành công nghiệp > Nội dung

Bộ điều khiển điều khiển rối mắt DMX512

May 06, 2015

Các thiết bị trên một bộ điều khiển DMX512 khi bạn thấy rằng tên tuổi lớn, sẽ nói những gì là điều này, những gì nó được sử dụng cho. Hoặc thậm chí có thể nghĩ rằng nó là rất khó khăn để xem, chỉ trong một số các trang web chuyên nghiệp hoặc những nơi đầy đủ các máy móc và thiết bị được sử dụng. Trong thực tế, bạn có thể một ngày lễ hội nghệ thuật cộng đồng. Cái gọi là DMX512 điều khiển có thể đầu ra tín hiệu điều khiển DMX512 tiêu chuẩn có thể thác nhiều DMX ánh sáng và lái xe chiếm một bộ hoàn chỉnh các dovetails với bộ điều khiển hệ thống chì DMX DMX kiểm soát.